EnglishPolish

Pakiety serwisowe

W momencie awarii dokonujemy naprawy w krótkim czasie od zaistnienia problemu.

Stała opieka serwisowa – zapewniamy klientom nieprzerwane wsparcie serwisowe oraz pomoc naszych najlepszych serwisantów. Płacąc comiesięczny abonament, otrzymujesz gwarancję, że sprzęt jest pod stałym nadzorem, a my jesteśmy w ciągłej gotowości do świadczenia opieki technicznej. W momencie awarii dokonujemy naprawy w krótkim czasie od zaistnienia problemu. W ramach opieki serwisowej zgodnie z zapisami umowy wykonujemy okresowe przeglądy włącznie z konserwacją.

usługi serwisowe

Naprawa, instalacja i konserwacja urządzeń są wykonywane przez nasz dział techniczny, który składa się z dobrze wyszkolonych pracowników, odpowiednio wyspecjalizowanych w naprawie, serwisie i konserwacji skanerów. Proponujemy stałe wsparcie serwisowe z dowolną konfiguracją elementów składowych.

Przykładowe warunki serwisu:

SLA 8/48-1, On-site, 3Y, gdzie:

  • 8 – oznacza czas podjęcia reakcji serwisowej od otrzymania zgłoszenia,
  • 48 – czas podjęcia naprawy w lokalizacji instalacji skanera,
  • 1 – przeprowadzenie jednego przeglądu konserwacyjnego skanera w ciągu roku,
  • On-site – usługa wykonywana w lokalizacji instalacji urządzenia,
  • 3Y – czas obowiązywania kontraktu serwisowego.

Dowolna konfiguracja elementów składowych

Określony czas reakcji czyli kontaktu z serwisem

Ustalony czas przyjazdu do skanera lub ściągnięcia urządzenia na naprawę

Podpisanie umowy daje poczucie bezpieczeństwa

Autoryzowany serwis

Jesteśmy serwisowym wsparciem takich światowych brandów jak Avision, Image Access (…). Nasi serwisanci są przeszkoleni.

Produkty

Oprócz usług naszego Centrum Skanowania posiadamy w ofercie sprzęt do digitalizacji.

Usługi

To nasze Centrum Skanowania, w którym wykonujemy profesjonalne usługi digitalizacyjne.

DANE FIRMY

NIP: 5342637826 | KRS: 0000885339  REGON: 38859238500000

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 50 000,00zł

ADRES

llc-certification
Facebook YouTube