EnglishPolish
large_mediainfo-muzeum.jpg

MEDIAINFO

MediaInfo jest kompletnym oprogramowaniem Biblioteki Cyfrowej dla interaktywnego i intuicyjnego przeglądania, przeszukiwania, wyszukiwania, katalogowania i udostępniania zdigitalizowanych treści. MediaInfo zasila niektóre z najbardziej prestiżowych światowych bibliotek, wydawnictw, instytucji edukacyjnych, czasopism oraz innych organizacji i firm.

MediaInfo – nowe możliwości digitalizacji cennych oryginałów

MediaInfo jako Biblioteka Cyfrowa utrzymuje skarby dziedzictwa kulturowego. Spuścizna minionych pokoleń jest bezpiecznie przechowywana w sposób cyfrowy dla dobra przyszłych generacji.

W MediaInfo naukowcy, studenci i ogół społeczeństwa może zaangażować się w tworzeniu cyfrowej prezentacji cennych przedmiotów, takich jak mapy, rękopisy, książki, obrazy i prasa bez dotykania potencjalnie łatwych na uszkodzenie oryginałów. Kontrolowany dostęp do zdigitalizowanych obiektów jest zapewniony poprzez interaktywny interfejs, który gwarantuje pełną rozdzielczość oglądanych filmów, książek i innych cyfrowych materiałów. Przedmioty są podzielone na poszczególne kategorie i wzbogacone przy użyciu metadanych Dublin Core lub innych standardów. Obrazy z tekstem można przeszukiwać zarówno poprzez metadane, jak i zawartość pełnotekstową.

Powiązane produkty

Zaproszenie do działu usługi

Oprócz produktów do digitalizacji posiadamy Centrum Skanowania, w którym wykonujemy profesjonalne usługi digitalizacyjne.

DANE FIRMY

NIP: 5342637826 | KRS: 0000885339  REGON: 38859238500000

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 50 000,00zł

ADRES

llc-certification
Sign in

No account yet?

Facebook YouTube