EnglishPolish

FLOPSAR

Program monitoruje każdą transakcję wykonywaną w systemie i jest w stanie rozpoznać, z jakich kroków jest ona złożona, jakimi danymi się posługuje i jak poszczególne działania wpływają na sumaryczną ocenę wydajności i jakości. Flopsar Suite umożliwia błyskawiczną detekcję awarii lub niestandardowego zachowania aplikacji, które mogą prowadzić do błędów. Doświadczenia z wdrożenia systemu u poszczególnych klientów pokazują, że wykorzystanie Flopsar Suite skraca czas analizy incydentów i awarii o ponad 99%. W procesie tworzenia raportu brały aktywny udział renomowane wyższe uczelnie techniczne oraz zespół czołowych analityków, projektantów i programistów.

Trzeci panel umożliwia operatorom raportowanie i analizę całego ruchu historycznego oraz zapisywanie wykrytych danych z niezwykłą łatwością. Bez szybkiej, dokładnej i bezstresowej analizy oprogramowanie narażone jest na spadki wydajności, awarie i niezadowolenie klientów. Flopsar Suite gwarantuje możliwość natychmiastowej reakcji, dając sposobność wykrycia błędów jeszcze przed faktycznym momentem wystąpienia awarii.

Aplikacja do wizualizacji danych posiada tylko trzy panele. Prace nad nimi poprzedzone były wielomiesięcznymi badaniami, których analizę wykonano na podstawie doświadczeń użytkowników. Badania wykazały, że Flopsar Suite w zupełności spełnia oczekiwania odbiorców.

Pierwszy z paneli: Galaxy Dot (galaktyka punktów pomiarowych) prezentuje centralny widok aplikacji. Nie wymaga on żadnej wstępnej konfiguracji. Pokazuje w trybie rzeczywistym wszystkie żądania obsługiwane przez monitorowane serwery programu. Poszczególne instancje rozróżniane są konfigurowalnymi kolorami. Na osi X widnieje czas, natomiast oś Y dotyczy szybkości odpowiedzi żądania w rozdzielczości milisekundowej. Spowolnienia i błędy są natychmiast dostrzegalne. Wystarczy jedno kliknięcie na punkt, aby otrzymać wszystkie szczegółowe informacje.

Unikatową cechą Flopsar Suite niespotkaną u innych dostawców, jest drugi panel wskazujący operatorom przekroczenia założonych parametrów SLA wraz z ich przyczynami. Parametry SLA definiuje się na wybranych funkcjach biznesowych systemu, takich jak np. proces logowania, zapis zlecenia, procesowanie wniosku, czy generowanie krytycznego raportu. W cyklach 15-sekundowych system analizuje parametry wybranych transakcji, wylicza progi oraz prognozuje przyczynę powstawania problemu przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów statystycznych.

Trzeci panel umożliwia operatorom raportowanie i analizę całego ruchu historycznego oraz zapisywanie wykrytych danych z niezwykłą łatwością. Bez szybkiej, dokładnej i bezstresowej analizy oprogramowanie narażone jest na spadki wydajności, awarie i niezadowolenie klientów. Flopsar Suite gwarantuje możliwość natychmiastowej reakcji, dając sposobność wykrycia błędów jeszcze przed faktycznym momentem wystąpienia awarii.

Powiązane produkty

Zaproszenie do działu usługi

Oprócz produktów do digitalizacji posiadamy Centrum Skanowania, w którym wykonujemy profesjonalne usługi digitalizacyjne.

DANE FIRMY

NIP: 5342637826 | KRS: 0000885339  REGON: 38859238500000

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 50 000,00zł

ADRES

llc-certification
Koszyk
Sign in

No account yet?

Facebook YouTube